Cymraeg

Mae'r rhan hyn o'r safle yn cydnabod bodolaeth ieithoedd yn y byd heblaw'r Saesneg. Mae yma gweithiau mewn pump iaith arall - sef Cymraeg, Frangeg, Kernewek, Sbaeneg, Slowenisch ieithoedd Rwmania a Tseina (sef Mandarin).

Rwyf yn ddiolchgar i Gwili Lewis a Joyce James am eu cymorth gyda'r adran Cymraeg. Mae darn byr gan Gwili Lewis yn y Gymraeg yn yr adran Rhagor o Gwestai.

Rwy'n ymddiheuro am gyfyngu fy hun i'r Times New Roman (Amser Rhufeinig Newydd). Does dim modd defnyddio eraill achos does dim sicrwydd y byddai eu gweledigaethau wedi ei sefydlu a'r gyfrifiadur yr edrychwr.

Mae'r Times New Roman yn weddol dderbyniol i'r Gymraeg, Frangeg, Kernewek a Sbaeneg ond mae iaith Rwmania a Slowenisch yn defnyddio llawer o gymeriadau academig. A mae iaith Tseina, wrth cwrs, yn yr egwyddor Rhufeinig (Pinyin).

Gwnewn ein gorau!


Dafydd ap Gwilym

Er cof am Dafydd ap Gwilym

Cytuna'r mwyafrif mai Dafydd ap Gwilym oedd y bardd mwyaf dylanwadol yng Nghymru erioed. Ganwyd ef tua 1320 gerllaw Llanbadarn Fawr yn agos i Aberystwyth, ac yn l traddodiad, claddwyd ef yn Ystrad Flur lle fuodd farw yn 1370 neu 1380.

Teithiodd dros Gymru gyfan gan adael tua 150 o ganeuon, prif destenau ei ganu oedd serch a natur, nifer ohonynt yn ymywneud 'i gariadon,yn enwedig y perthynas cariadus anobeithiol gyda Morfydd a Dyddgu.

Ei gyfraniad mwyaf i farddoniaeth Cymraeg oedd ffurf y canu. Sefydiodd y cywydd a'i glymu wrth y gynghanedd.


Darllenwch Edirfeirwch gan Dafydd ap Gwilym.
Ieithoedd eraill.
Rhagor o Gwestai.
'nol i'r tudalen pennaf